L'EQUIP DE GOVERN

Coneix els vuit membres del Grup Municipal del PSC que lideren el Govern de l’Ajuntament de Reus

1. SANDRA GUAITA

ALCALDESSA

2. JOSEP BAIGES

Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement

3. ANABEL MARTÍNEZ

Tinenta d'alcaldessa de l'àrea de Serveis a les Persones i Drets socials i regidora d'Habitatge

4. MANEL MUÑOZ

Tinent d'alcaldessa de l'àrea de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern

5. PILAR LÓPEZ

Regidora d'Educació i Ciutadania

6. DANIEL MARCOS

Regidor de Via Pública i Joventut

7. Maria del Mar Escoda

Regidora de Relacions Ciutadanes

8. Enrique Martín

Regidor de Salut i Esports